Veřené osvětlení TESCO Třinec

Činnosti na zakázce

- Realizace kabelových rozvodů včetně zemních prací
- Dodávka a montáž osvětlení
- Vypracování projektové dokumentace. - Návrh osvětlení reklamního pynu

Zadavatel

IMOS Brno

Finanční objem

2.000.000,- Kč