IKEM Praha

Činnosti na zakázce

- realizace silnoproudu při stavbě nového objektu magnetické rezonance
- STA, EPS, EZS, místní rozhlas
- úprava trafostanice, rozvodny VN a NN

Zadavatel

UNISTAV Brno

Finanční objem

5.000.000,- Kč