VUT Brno - Stadion

Činnosti na zakázce

- realizace areálové rozvody NN
- zemní práce, výkopy
- veřejné osvětlení
- osvětlení sportoviště
- rozvody slaboproudých technologií

Zadavatel

UNISTAV Brno

Finanční objem

2.500.000, - Kč